میوه هایی که در قرآن آمده جمعه ششم مرداد ۱۳۹۱ 2:59
(فرستاده شده توسط همکار گرامی :خانم نور محمدی از مدرسه سمانه و نجمه)


نام گیاهان ومیوه هایی که در قرآن آمده است


اَتَل:شوره-گز                                       


اَعناب:انگورها


بَصَل:پیاز


حَب: دانه

 


خَشَب :چوب


رُطَب: خرما


رُمان: انار


زَقوم: درختی در جهنم


زَنجبیل: ریشه نباتی


سنبله: خوشه گندم


شَجَر: درخت


ضَریح: خارخشک زهردار


طَلح: درخت موز


عدس: از حبوبات


عُرجون: چوب خوشه خرما


طَلع: شکوفه درخت خرما


عَصف: برگ خشک


فاکهه: میوه


فُوم: سیر


قَطمیر: پوسته درخت خرما


قِنو:خوشه خرما


مَعروشات: نوعی درخت


نَبات: روییدنی ها


نَجم: گیاه بی ساقه


نَخل: درخت خرما


نَقیر: شکافه هسته خرما


هَشیم: گیاه خشک نرم شده


وَرَقه: برگ درخت


یَقطین:کدو(بوته کدو)


برچسب‌ها: میوه هایی که در قرآن آمده
نوشته شده توسط حسن عفیف  | لینک ثابت |